Rob Maaskant

Stichting

Stichting Flup & Ju Bedrijf

De beeldend muziektheatergroep Het Bedrijf v/h werkt onder de organisatievorm van de Stichting Flup & Ju Bedrijf. Een stichting die als doelstelling heeft om vernieuwende en experimentele vormen van theater, muziek, beeldende kunst en combinaties hiervan te bevorderen, en om een zo breed mogelijk publiek met het resultaat hiervan te confronteren.

Het Bestuur van de stichting wordt gevormd door: Ineke Spaander (voorzitter), Rita Reinartz (secretaris) en Joop Kroon (lid).

Artistiek en zakelijk directeur: Rob Maaskant.

Het Bedrijf v/h is voor een aantal projecten financieel ondersteund door de Provincie Zeeland, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds voor de Podiumkunsten en het VSB Fonds / Zeeland. De film ‘Circádâ’ werd financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland, het VSBfonds en het Delta ZeelandFonds.

© Van speciale projecten en/of voorstellingen, al of niet voorafgegaan door een workshop, rusten de auteurs beeld- en muziekrechten van de uiteindelijke presentatie te allen tijde bij St. Flup & Ju Bedrijf /cq. R .Maaskant, beschermd St. Pictoright en LIRA