Rob Maaskant

Muziek

Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de beeldende voorstellingen van ‘Het Bedrijf v/h’. Net als in de film is de muziek hier dat element waarmee je op een gegeven moment een poëtische sfeer kan oproepen, maar die gelijk daarna ook weer finaal aan flarden kan slaan. Beeld en geluid zijn hier gelijkwaardig.

In de loop der jaren hebben verschillende musici met een heel diverse muzikale achtergrond iets ‘eigens’ aan de muziek van de groep toegevoegd. Achtereenvolgens waren dat Pierre Schwartz, Dies le Duc, Rob Maaskant, Luc Mishalle, Hassan Erraji, Harry van der Wekken, Cees But, Coen Aalberts, Onno van Tongeren en Ingeborg Cneut. Geleidelijk aan ontstond zo een heel eigen klankenwereld die onlosmakelijk met de beeldentaal van Het Bedrijf v/h verbonden is.

Maar niet altijd is de muziek ondersteuning van het beeld. Zo zijn er in de loop van de tijd ook op zichzelf staande klankprojecten en concerten ontwikkeld, zowel voor kinderen als volwassenen. Een mooi voorbeeld hiervan is het in 2006 door Rob Maaskant ontwikkelde klankenproject ‘Sonora’.

‘Sonora, een klankentuin’
Grote Kerk Veere (2006) en Festival van Zeeuws Vlaanderen ( 2007)

‘Sonora’ is een klankentuin. Een tuin die bestaat uit een aantal eilanden met een verzameling eigenzinnige muziekinstallaties die geïnspireerd zijn op natuurlijke, organische vormen.

Een tuin ook die wat klankenrijkdom betreft stroomloos het nodige tegenwicht hoopt te geven aan alle samples, voice-ins, techno-swips en fade-controllers (waar op zich niets op tegen is natuurlijk) in de ‘nieuwe’ Nieuwe Muziek. Uitgangspunt voor dit project was ook om een aantal bijzondere instrumenten te bouwen waarbij de vormgeving van het object even belangrijk is als het geluid dat ze voortbrengen.

Kortom: een klankinstallatie om te beluisteren met je ogen en te bekijken met je oren.


‘Yutaka’

Sinds 2004 spelen de 3 musici van ‘Het Bedrijf v/h’ ook op zichzelf staande (school)concerten en vanaf 2012 doen zij dat onder de nieuwe naam 'Yutaka'. Zij maken eigenzinnige wereldmuziek die, als het een naam moet krijgen, het best omschreven kan worden als ‘passievolle, ritmische oorspelen met uitstapjes naar de geïmproviseerde tangojazz’.Speciale projecten

‘Het Bedrijf v/h’ voerde de afgelopen jaren een groot aantal bijzondere muziekprojecten uit, al of niet in combinatie met een performance, voorstelling of tentoonstelling.

Hieronder een keuze:

‘Haloween’ / Bokrijk (B) 1999

Op uitnodiging van het Belgische muziekcentrum ‘Musica / Dommelhof’ transformeerde ‘Het Bedrijf v/h’ in 1999 het openluchtmuseum Bokrijk in een kleine week tijd in een tijdelijk fantasierijk. Voor een eigenzinnige versie van Haloween verrezen bijzondere optrekjes en bouwsels waarop en waarin bijzondere performances en theatrale concertjes werden uitgevoerd. Hiernaast de uitvoering van een ingetogen ‘Schuurconcert’ op anklungs, gongen en balafoon. Ruim 20.000 mensen bezochten deze bijzondere happening.

‘De Passie van Johannes S.B.’ / Landgoed Alden Biezen (B) (2000)

Op uitnodiging van Musica België maakte Rob Maaskant in 2000 een speciale tentoonstelling rondom J.S.Bach, waarin op quasi humoristische wijze Johannes’ passie en bizarre voorliefde voor de duistere kanten van de atonale muziek werden getoond. Onderdeel van deze tentoonstelling was een eigentijds bewerking van Bach’s onvoltooide ‘A kleine C-3’ onder de intrigerende titel ‘Het Bachanaal’ in de kasteelvijver van het landgoed.

‘Bolwerk’ Goes / Kanaalkunst 200

Rob Maaskant bouwde in het kader van Kanaalkunst aan de Westerschans een tijdelijk bijzonder snaarinstrument dat was opgetrokken uit wilgentakken en –tenen. Een instrument dat in tegenstelling tot de verwachting geen geluiden produceerde maar inhaleerde en als zodanig de vibratie van de stilte verstrekte. In en op het bolwerk werd het snarenconcert ‘Snarka’ uitgevoerd op in-en uitheemse snaarinstrumenten. In 2012 werd een definitieve versie van dit bouwwerk opnieuw opgebouwd in de kunstentuin ‘Een bunder kunst’ in ’s Heer Arendskerke waar het vanaf nu permanent te zien (en te horen) is.PERS

Persbericht

Nog geen persberichten beschikbaar