Rob Maaskant

Educatie / Workshops

Kunst en cultuureducatie

Het Bedrijf v/h heeft inmiddels ruime ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve (school)projecten op het gebied van de kunsten. Deze projecten worden uitgevoerd voor zowel het basisonderwijs (vanaf groep 5), als voor het middelbaar onderwijs (VMBO/HAVO/VWO / ROC) en hoger (kunst) onderwijs (HZ, PABO en de Roosevelt Academy). Bij deze projecten staat de wisselwerking tussen de verschillende kunstdisciplines (beeldend, theater, muziek en film) en de zelfwerkzaamheid van de leerlingen voorop. Deze projecten kunnen gecombineerd worden met concerten, tentoonstellingen of filmvertoningen van ‘Het Bedrijf v/h’ zelf. Invulling van deze projecten gaat in overleg met de school en worden uitgevoerd door docenten van het Bedrijf v/h zelf en eventuele gastdocenten. In eerder projecten werkte de groep samen met o.a. Wim Hofman (literatuur), Paul en Menno de Nooijer (film) en Gwendolyn Hilgersom (dans). Voor schoolconcerten zie ook: Yutaka.

Basisonderwijs / educatief klankenproject ‘Klankentuin’.

Voor het basisonderwijs (groep 5 t/m 8) ontwikkelde Rob Maaskant het muziekproject ‘klankentuin’. Dit project gaat over klanken in de natuur, maar ook over natuurklanken en wereldmuziek. Zo maken de leerlingen een kleurrijke, muzikale rondreis over de hele wereld waarbij ze kennismaken met instrumenten uit allerlei verschillende landen en de verhalen die daarbij horen. Met de kennis die tijdens deze ‘reis’ wordt opgedaan gaan ze daarna zelf een ‘hoorspel’ maken en uitvoeren op de door de leerlingen zelf in les 3 gebouwde instrumenten. Dit project bestaat uit een lessencyclus van drie lessen, waarvan de gastdocent les 1 en 3 verzorgt en de eigen docent les 2. De gastlessen duren ieder 60 minuten. De lesbrief van dit project is op aanvraag verkrijgbaar. Zie hiervoor ook : Contact

Middelbaar onderwijs / educatieve kunstprojecten

Het Bedrijf v/h heeft in de loop der jaren verschillende educatieve projecten voor het middelbaar onderwijs en de PABO ontwikkeld, zowel in Zeeland als in de Randstad. Doelstelling van deze projecten is om leerlingen uit het middelbaar- en voortgezet onderwijs ( VMBO, HAVO en VWO) op een iets andere manier kennis te laten maken met de ‘kunsten’ zoals dans, muziek, beeldende kunst, (locatie)theater, fotografie en video. Ook hier staat de wisselwerking tussen die verschillende disciplines voorop. Een werkwijze die nauw aansluit op de benadering zoals die binnen het vak CKV wordt voorgesteld. De workshop(s) kunnen op maat en in overleg met de school worden aangeboden en kunnen variëren van één dagdeel tot meerdere dagen. De workshop worden gegeven door de musici en kunstenaars van Het Bedrijf v/h in samenwerking met gastdocenten.

Kunstonderwijs

Voor het kunstonderwijs worden projecten in overleg op maat samengesteld.

Gemeenschapsprojecten

Naast deze schoolprojecten is Het Bedrijf v/h ook producent en uitvoerder van zogenaamde ‘gemeenschapsprojecten’. Dit zijn grotere projecten waarbij samen met een dorpsgemeenschap of stedelijke organisatie een eigen productie wordt opgezet. Ook in deze projecten is cultuureducatie een belangrijk aspect en wordt samengewerkt met scholen en plaatselijke amateur spelers, dansers en musici. Zie ook: WemèldaWorkshop en jongerenprojecten

‘De Werf’

Van 2004 t/m 2008 voerde ‘Het Bedrijf v/h’ i.s.m. het Straatfestival Vlissingen het workshopproject ‘De Werf’ uit. Een project dat jonge spelers, dansers, musici en makers de kans bood om samen met professionele kunstenaars voorstellingen op te zetten binnen het Straatfestival en daarbuiten. Na de afgelopen twee jaren alleen maar de videoregistraties voor het festival te hebben verzorgd is het plan om het project in 2013 nieuw leven in te blazen i.s.m. de Cultuurwerf in Vlissingen. ‘De Werf’ omvat technische en artistieke facetten van het (buiten)kunst maken en wordt begeleid door professionele kunstenaars. Het project ondersteunt jonge kunstenaars bij het uitwerken en realiseren van hun ideeën en projecten; het biedt stageplaatsen voor leerlingen van MBO theateropleidingen, kunstacademies, theaterscholen en conservatoria. Daarnaast werkt ‘De Werf’ als een kweekbak voor toekomstig (jong) Zeeuws talent en kan als zodanig mogelijk als opstap dienen naar een professionele vervolgopleiding op het gebied van de podiumkunsten of daaraan verwante disciplines.

‘La Trace’ ( 1997 - 2006)

‘La Trace’ was een internationaal project waarbij jongeren uit verschillende Europese landen een schakelvoorstelling maakten. Een reeks voorstellingen waarbij iedere nieuwe productie daar begon, waar de voorgaande eindigde. Zo ontstond een internationaal spoor van de Verbeelding. Een taalloze verhaallijn die over diverse landsgrenzen heenliep en per streek en/of land werd aangepast en bewerkt naar een al of niet bestaande (historische) gebeurtenis of persoon. ‘La Trace’ werd ondermeer uitgevoerd in Rotterdam, Brussel, Antwerpen, Berlijn, Maagdenburg, Gent en Praag.PERS

Persbericht

Nog geen persberichten beschikbaar